راهنمای پرداخت آنلاین

1 شماره 16 رقمی درج شده بر روی کارت
این شماره در کارت همه بانک‌ها، بر روی کارت درج شده است. نمونه شماره کارت درج شده بر روی کارت‌های بانک ملی در عکس زیر آمده‌است.
2رمز خرید اینترنتی یا رمز دوم
رمز خرید اینترنتی، با رمزی که شما هنگام استفاده از دستگاه‌های خود پرداز ATM وارد می‌نمائید متفاوت می‌باشد. برای فعال کردن رمز خرید اینترنتی یکی از کارهای زیر را انجام دهید:
  1. به دستگاه خودپرداز بانک خود مراجعه کنید.
  2. کارت خود را وارد کنید و بخش عملیات رمز را انتخاب کنید.در بخش رمز دوم یا رمز اینترنتی، رمز خود را تعریف کنید.
  3. به شعبه بانک خود مراجعه کنید .
3کد CVV2 یا کد اعتبارسنجی دوم
کد CVV2 به صورت یک عدد 3رقمی (و به ندرت 4رقمی) مانند شمارۀ 16رقمی حک شده روی کارت، بر روی اکثر کارت‌ها حک شده است. مثلاً روی کارت‌های بانک‌های ملت، صادرات، پاسارگاد، سامان، پارسیان و...به صورت یک عدد سه رقمی حک شده است. یا در برخی کارت‌های بانک ملی چهار رقمی است و عکس آن را در زیر مشاهده می‌نمایید.
4 تاریخ انقضاء
تاریخ انقضاء هم روی اغلب کارت های بانکی حک شده‌است. اگر روی کارت شما تاریخ انقضاء وجود ندارد، نگران نباشید. از عدد 12 به جای ماه و از 99 به جای سال انقضای کارت استفاده نمایید.